Καλώς ήλθατε στο blog Arcane, του ηλεκτρονικού καταστήματος του Nooriya.gr! Μαζί θα διαβούμε το μονοπάτι του αποκρυφισμού! Και μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής σας και να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση των προσωπικών σας θεμάτων, μέσα από τα προϊόντα μας που σχετίζονται με την Μαγική Τέχνη, με τα θυμιάματα, με τα έλαια, με τα μαγικά γούρια, με τα ενεργειακά κοσμήματα, με τα κεριά. Επισκεφθείτε μας!!!!

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Μαγικοί πάπυροι - επίκληση στον Ήλιο

Αυτή είναι μια καθιέρωση φυλακτού για όλους τους σκοπούς: Μαγική επίκληση στον Ήλιο, πάπυρος 4-1596
Προς τον Ήλιο λες:

«Σε επικαλούμαι, Μέγιστε Θεέ, Αιώνιε Κύριε, Κυβερνήτη του Κόσμου, που λάμπεις πάνω από τον Κόσμο και κάτω από τον Κόσμο, Ισχυρέ Κυβερνήτη της Θάλασσας, Αναττέλων την Αυγή, λάμποντας από την Ανατολή για όλο τον Κόσμο, δύοντας τη Δύση. Έλα σε μένα, Εσύ που ανυψώνεσαι από τους Τέσσερις Ανέμους, γενναιόδωρε και τυχερέ Αγαθέ Δαίμων, για τον οποίο ο Ουρανός γίνεται η Λιτάνιος Οδός. Καλώ τα Ιερά και Μέγιστα και Απόκρυφα Ονόματά Σου τα οποία τέρπεσαι να ακούς. Η Γη άνθισε όταν ακτινοβόλησες μπροστά και τα φυτά έγιναν καρπερά όταν γέλασες. Τα ζώα γέννησαν τα νεαρά τους όταν επέτρεψες. Δώσε Δόξα και Τιμή και Εύνοια και Τύχη και Δύναμη σε αυτό, NN, λίθο τον οποίο καθαγιάζω σήμερα (ή το φυλακτήριο να καθαγιαστεί) για ή στη σχέση για τον NN. Σε επικαλούμε, το Μέγιστο στον Ουρανό, λανχυχ· ακαρην· Βάλ μισθρην· μαρταμαθαθ· λαϊλαμ· μουσουθι· σιεθω· βαθαβαθι· ιατμων· αλεϊ· ιαβαθ Ἀβαώθ· Σαβαώθ· Ἀδωναί, ὁ θεὸς ὁ μέγας, Ορσενοφρη· οργεατης·
τοθορνατησα κριθι· βιωθι· ϊαδμω· ιατμωμι· μεθιηϊ· λονχοω· ακαρη· Βάλ μινθρη· βανεβαιχχυχχουφρι· νοθεουσι θραϊ αρσιουθ· ερωνερθερ, ο Λαμπρός Ήλιος, που δίνει Φως απ’ άκρο σε άκρο σε Όλη τον Κόσμο. Είσαι ο Μέγας Όφις, Οδηγός όλων των Θεών, ο οποίος ελέγχεις την Αρχή της Αιγύπτου και το Τέλος όλου του Κατοικημένου Κόσμου, ο οποίος ζευγαρώνει στον Ωκεανό, Ψοϊ φνουθι νινθηρ. Εσύ είσαι Αυτός που έγινες ορατός κάθε μέρα και δύεις στον Βορειοδυτικό Ουρανό και αναττέλεις στον Νοτιοανατολικό. Εις την πρώτη Ώρα έχεις τη μορφή μιας γαλής. Το Όνομά Σου είναι Φαρακουνηθ. Δώσε Δόξα και Εύνοια σε αυτό το φυλακτήριο. Εις την δεύτερη Ώρα έχεις τη μορφή ενός κύωνα. Το Όνομά Σου είναι Σουφι. Δώσε Δύναμη και Τιμή σε αυτό το φυλακτήριο ή σε αυτόν τον λίθο και στον NN. Εις την τρίτη ΏραIn έχεις τη μορφή ενός όφεως. Το Όνομά Σου είναι Αμεκρανεβεχεο Θωύθ. Δώσε Σεβασμό στον Θεό NN. Εις την τέταρτη Ώρα έχεις τη μορφή ενός σκαραβαίου. Το Όνομά Σου είναι Σενθενιψ. Δυνατά ενίσχυσε αυτό το φυλακτήριο σε αυτή την νύχτα, για την εργασία για την οποία είναι αφιερωμένο. Εις την πέμπτη Ώρα έχεις τη μορφή ενός όνου. Το Όνομά Σου είναι Ενφαν. Δώσε Σθένος και Θάρρος και Δύναμη στον Θεό, NN. Εις την έκτη Ώρα έχεις τη μορφή ενός λέοντα. Το Όνομά Σου είναι Βαϊ σολβαϊ, ο Κυβερνήτης του Χρόνου. Δώσε Επιτυχία σε αυτό το φυλακτήριο και ένδοξη Νίκη. Εις την έβδομη Ώρα έχεις τη μορφή μιας αίγας. Το Όνομά Σου είναι Ουμεσθωθ. Δώσε ερωτική Γοητεία σε αυτόν το δακτύλιο (ή σε αυτό το φυλακτήριο ή σε αυτή την εγχάραξη). Εις την όγδοη Ώρα έχεις τη μορφή ενός ταύρου. Το Όνομά Σου είναι Διατιφη, που έγινες ορατός παντού. Άσε να γίνουν όλα τα πράγματα με την χρήση αυτού του λίθου, πραγματοποιήσιμα. Εις την ένατη Ώρα έχεις τη μορφή ενός γερακιού. Το Όνομά Σου είναι Φηους φωουθ, η νυμφαία που αναδύθηκε από την Άβυσσο. Δώσε Επιτυχία και Καλή Τύχη σε αυτό το φυλακτήριο. Εις την δέκατη Ώρα έχεις τη μορφή ενός μπαμπουίνου. Το Όνομά Σου είναι Βεσβυκι. Προσευχή για δώρο που παραλείπεται; Εις την ενδέκατη Ώρα έχεις τη μορφή μιας Ίβεως. Το Όνομά Σου είναι Μου ρωφ. Προστάτευσε αυτό το μεγάλο φυλακτήριο για τυχερές χρήσεις από τον NN, από την παρούσα μέρα για όλο το διάστημα.
Εις την δωδέκατη Ώρα έχεις τη μορφή ενός κροκοδείλου. Το Όνομά Σου είναι Αερθοη. Προσευχή για δώρο που παραλείπεται; Εσύ που έχεις δύσει την εσπέρα σαν ένας γηραιός άνδρας, που είσαι πάνω από τον Κόσμο και κάτω από τον Κόσμο, Κραταιέ Κυβερνήτη της Θάλασσας, άκου τη Βοή μου την παρούσα ημέρα, αυτή τη νύχτα, σε αυτές τις Άγιες Ώρες και άσε όλα να γίνονται διαμέσου αυτού του λίθου ή για αυτό το φυλακτήριο, προσέλκυσε προς την εκπλήρωση και ειδικά το θέμα ΝΝ για το οποίο το καθαγιάζω. Παρακαλώ, Κύριε Κμήφ· λουθεουθ· ορφοιχε· ορτιλιβεχουχ· ιερχε· ρουμ ιπεριταω υαϊ. Εξορκίζω τη Γη και τον Ουρανό και το Φως και το Σκότος και τον Μεγάλο Θεό τον δημιουργήσαντα όλα, Σαρουσιν, εσένα Αγαθόν Δαιμόνιον, να εκτελέσεις για μένα κάθε τι που γίνεται με τη χρήση αυτού του δακτυλίου ή λίθου!»
Όταν συμπληρώσεις την καθιέρωση, πες
«ο Ένας ο Ζευς είναι ο Σάραπις»

Αρχαίο κείμενο

ἐπικαλοῦμαί σε, τὸν μέγιστον θεόν, ἀέναον κύριον, κοσμοκράτορα, τὸν ἐπὶ τὸν κόσμον καὶ ὑπὸ τὸν κόσμον, ἄλκιμον θαλασσοκράτορα, ὀρθινὸν ἐπιλάμποντα, ἀπὸ τοῦ ἀπηλιώτου ἀνατέλλοντα τῷ σύμπαντι κόσμῳ, δύνοντα τῷ λιβί. δεῦρό μοι, ὁ ἀνατέλλων ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ὁ ἱλαρὸς Ἀγαθὸς Δαίμων, ᾧ οὐρανὸς ἐγένετο κωμαστήριον. ἐπικαλοῦμαί σου τὰ ἱερὰ καὶ μεγάλα καὶ κρυπτὰ ὀνόματα, οἷς χαίρεις ἀκούων. ἀνέθαλεν ἡ γῆ σοῦ ἐπιλάμψαντος καὶ ἐκαρποφόρησεν τὰ φυτὰ σοῦ γελάσαντος, ἐζωογόνησε τὰ ζῶα σοῦ ἐπιτρέψαντος. δὸς δόξαν καὶ τιμὴν καὶ χάριν καὶ τύχην καὶ δύναμιν, ᾧ ἐπιτελοῦμαι σήμερον τῷ δεῖνα λίθῳ #ἢ· φυλακτηρίῳ τελουμένῳ$ πρὸς τὸν δεῖνα. ἐπικαλοῦμαί σε τὸν μέγαν ἐν οὐρανῷ ηι· λανχυχ· ακαρην· Βάλ μισθρην· μαρταμαθαθ· λαϊλαμ· μουσουθι· σιεθω· βαθαβαθι· ιατμων· αλεϊ· ιαβαθ Ἀβαώθ· Σαβαώθ· Ἀδωναί, ὁ θεὸς ὁ μέγας, Ορσενοφρη· οργεατης· τοθορνατησα κριθι· βιωθι· ϊαδμω· ιατμωμι· μεθιηϊ· λονχοω· ακαρη· Βάλ μινθρη· βανεβαιχχυχχουφρι· νοθεουσι θραϊ αρσιουθ· ερωνερθερ· ὁ λαμπρὸς Ἥλιος, αὐγάζων καθ' ὅλην τὴν οἰκουμένην· σὺ εἶ ὁ μέγας Ὄφις, ἡγούμενος τούτων τῶν θεῶν, ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς Αἰγύπτου ἔχων καὶ τὴν τελευτὴν τῆς ὅλης οἰκουμένης, ὁ ἐν τῷ ὠκεανῷ ὀχεύων, Ψοϊ φνουθι νινθηρ· σὺ εἶ ὁ καθ' ἡμέραν καταφανὴς γινόμενος καὶ δύνων ἐν τῷ βορολίβᾳ τοῦ οὐρανοῦ, ἀνατέλλων ἐν τῷ νοταπηλιώτῃ. ὥρᾳ α μορφὴν ἔχεις αἰλούρου, ὄνομά σοι Φαρακουνηθ· δὸς δόξαν καὶ χάριν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ. ὥρᾳ β μορφὴν
ἔχεις κυνός, ὄνομά σοι Σουφι· δὸς ἰσχὺν καὶ τιμὴν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ, τῷ λίθῳ τούτῳ καὶ τῷ δεῖνα. ὥρᾳ γ μορφὴν ἔχεις ὄφεως, ὄνομά σοι Αμεκρανεβεχεο Θωύθ· δὸς τιμὴν τῷ θεῷ τῷ δεῖνα. ὥρᾳ δ μορφὴν ἔχεις κανθάρου, ὄνομά σοι Σενθενιψ· συνεπίσχυσον τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, εἰς ὃ τελεῖται πρᾶγμα. ὥρᾳ ε μορφὴν ἔχεις ὄνου. ὄνομά σοι Ενφαν χουφ· δὸς ἰσχὺν καὶ θάρσος καὶ δύναμιν τῷ θεῷ τῷ δεῖνα. ὥρᾳ μορφὴν ἔχεις λέοντος. ὄνομα δέ σοι Βαϊ σολβαϊ· ὁ κυριεύων χρόνου· δὸς ἐπιτυχίαν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ καὶ νίκην καλήν. ὥρᾳ ζ μορφὴν ἔχεις τράγου. ὄνομά σοι Ουμεσθωθ· δὸς ἐπαφροδισίαν τῷ δακτυλίῳ τούτῳ #ἢ· τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ ἢ τῇ γλυφῇ ταύτῃ$. ὥρᾳ η μορφὴν ἔχεις ταύρου, ὄνομά σοι Διατιφη. ὁ ἀναφανὴς γενόμενος· τελεσθήτω πάντα τὰ διὰ τῆς χρείας τοῦ λίθου τούτου. ὥρᾳ θ μορφὴν ἔχεις ἱέρακος, ὄνομά σοι Φηους φωουθ· ὁ λωτὸς πεφυκὼς ἐκ τοῦ βυθοῦ· δὸς ἐπιτυχίαν καὶ καιρὸν καλὸν τῷ φυλακτηρίῳ τούτῳ. ὥρᾳ ι μορφὴν ἔχεις κυνοκεφάλου, ὄνομά σοι Βεσβυκι· ὥρᾳ ια μορφὴν ἔχεις ἴβεως, ὄνομά σοι Μου ρωφ· τέλει τὸ μέγα φυλακτήριον ἐπ' ἀγαθῷ τῷ δεῖνα ἀπὸ τῆς σήμερον ἡμέρας εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον. ὥρᾳ ιβ μορφὴν ἔχεις κροκοδείλου, ὄνομά σοι Αερθοη. δὺς ὀψὲ γέρων, ὁ ἐπὶ τοῦ κόσμου καὶ ὑπὸ τὸν κόσμον, ἄλκιμε θαλασσοκράτωρ· εἰσάκουσόν μου τῆς φωνῆς ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, ἐν ταῖς ἁγίαις ὥραις ταύταις, καὶ τελεσθήτω πάντα τὰ διὰ τοῦ λίθου τούτου, διὰ τοῦ φυλακτηρίου τούτου, τὸ δεῖνα πρᾶγμα, ἐφ' ᾧ αὐτὸ τελῶ. ναί, κύριε Κμήφ· λουθεουθ· ορφοιχε· ορτιλιβεχουχ· ιερχε· ρουμ ιπεριταω υαϊ. ὁρκίζω γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ φῶς καὶ σκότος καὶ τὸν πάντα κτίσαντα θεὸν μέγαν Σαρουσιν, σέ, τὸ παρεστὸς Ἀγαθὸν Δαιμόνιον, πάντα μοι τελέσαι διὰ τῆς χρείας τοῦ δακτυλίου τούτου ἢ λίθου.

Όταν τελειώσεις την καθιέρωση, πες
εἷς Ζεὺς Σάραπις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου