Καλώς ήλθατε στο blog Arcane, του ηλεκτρονικού καταστήματος του Nooriya.gr! Μαζί θα διαβούμε το μονοπάτι του αποκρυφισμού! Και μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής σας και να σας βοηθήσουμε στην ολοκλήρωση των προσωπικών σας θεμάτων, μέσα από τα προϊόντα μας που σχετίζονται με την Μαγική Τέχνη, με τα θυμιάματα, με τα έλαια, με τα μαγικά γούρια, με τα ενεργειακά κοσμήματα, με τα κεριά. Επισκεφθείτε μας!!!!

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΣημΧαΜφόρας Οι 72 Πεντάλφες - שם המפרש Μέρος 3ο

Ένατος ως δέκατος έκτος Άγγελος9. Χαζιέλ  הזיאל

Ψαλμός  25:6

.זכְֹר-רַחֲמֶיך יהְוהָ, וחֲַסָדֶיך:ָ כִי מֵעולָם הֵמָה
 zə·ōr-  ra·ă·me·ā  Yah·weh  wa·ă·sā·ā;    mê·‘ō·w·lām  hêm·māh. 
μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, κύριε, καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ αἰῶνός εἰσιν. 
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ
 אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ  ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ כרובים
Όνομα Θεού αραβικά الرحمن
Δρα σε θέματα επιτυχίας και επικράτησης που εξαρτώνται από την ευσπλαχνία και τον οίκτο του Θεού
 10. Αλαντιάχ  אלדיה
Ψαλμός  33:22
יְהִי-חַסְדְּךָ יְהוָה עָלֵינוּ:    כַּאֲשֶׁר, יִחַלְנוּ לָךְ
 yə·hî-  as·də·ā  Yah·weh  ‘ā·lê·nū;  ka·’ă·šer,  yi·al·nū  . 
γένοιτο τὸ ἔλεός σου, κύριε, ἐφ᾽ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ  אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ  ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ כרובים
Όνομα Θεού αραβικά الرحيم
Εξασφαλίζει τα συμφέροντα, επικερδή και αποδοτικά πράγματα.11. Λαουιάχ לאויה
Ψαλμός  18:47
חַי-יְהוָה, וּבָרוּךְ צוּרִי;    וְיָרוּם, אֱלוֹהֵי יִשְׁעִי.
 hā·’êl,  han·nō·w·ên  nə·qā·mō·w  lî;  way·ya·bêr  ‘am·mîm  ta·tāy.
ζῇ κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου, καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ 
אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ 
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Όνομα Θεού αραβικά العلي
Επιδρά και καθοδηγεί σοφές, διακεκριμένες, σημαντικές, σπουδαίες και υψηλές προσωπικότητες
 
12. Χαχαιάχ  ההעיה
Ψαλμός  10:1
לָמָה יְהוָה, תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק;    תַּעְלִים, לְעִתּוֹת בַּצָּרָה.
 lā·māh  Yah·weh  ta·‘ă·mō  bə·rā·ō·wq;  ta‘·lîm,  lə·‘it·tō·w  ba·ā·rāh. 
ἵνα τί, κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει; 
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ 
אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ 
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Επιδρά και καθοδηγεί σοφές, διακεκριμένες, σημαντικές, σπουδαίες και υψηλές προσωπικότητες


13. Ιεζαέλ  יזלאל
Ψαλμός  98:4
הָרִיעוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ;    פִּצְחוּ וְרַנְּנוּ וְזַמֵּרוּ.
 hā·rî·‘ū  Yah·weh  kāl-  hā·’ā·re;  pi·ū  wə·ran·nə·nū  wə·zam·mê·rū.
ἀλαλάξατε τῷ θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ 
אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ  
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Προσφέρει τύχη, χαρά, αγαλλίαση


14. Μεμπαχιέλ מבהאל
Ψαλμός  9:9

וִיהִי יְהוָה מִשְׂגָּב לַדָּךְ;    מִשְׂגָּב, לְעִתּוֹת בַּצָּרָה.
 wî·hî  Yah·weh  miś·gā  lad·dā;  miś·gā,  lə·‘it·tō·w  ba·ā·rāh
καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει.
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ 
אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ 
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Όνομα Θεού αραβικά المؤمن المهيمن الرزاق الوالي
Προσφέρει χαρά και προστασία του στους αθώους.
 
15. Χαριέλ הריאל
Ψαλμός  94:22

וַיְהִי יְהוָה לִי לְמִשְׂגָּב;    וֵאלֹהַי, לְצוּר מַחְסִי.
 way·hî  Yah·weh    lə·miś·gā;  wê·lō·hay,  lə·ūr  ma·sî. 
καὶ ἐγένετό μοι κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου· 
Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ 
אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ 
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Προσφέρει βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα πράγματα και διοικεί τις επιστήμες

16. Χακαμιάχ  הקמיה
Ψαλμός  88:2
יְהוָה, אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי--    יוֹם-צָעַקְתִּי בַלַּיְלָה נֶגְדֶּךָ.
 tā·ō·w  lə·p̄ā·ne·ā  tə·p̄il·lā·î;  ha·êh-  ’ā·zə·nə·ā,  lə·rin·nā·î.
Κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου Αγγελικές τάξεις  Αούφανιμ  אופנים
Αρχάγγελος Ραζιήλ 
ראזיאל
Τάγμα αγγέλων: Κερουμπίμ
כרובים
Όνομα Θεού αραβικά المصور المبدي
Προσφέρει προστασία από τους προδότες.
 
 


ΣημΧαΜφόρας Οι 72 Πεντάλφες - שם המפרש Μέρος 2ο

Οι Άγγελοι από τον πρώτο ως τον όγδοο1. Βεχουιάχ והויה
Ψαλμός 3:4
וְאַתָּה יְהוָה, מָגֵן בַּעֲדִי; כְּבוֹדִי, וּמֵרִים רֹאשִׁי
V’attáh ’Adonáy, magén ba‘adí; k’vodí, umerím roshí
σὺ δέ, κύριε, ἀντιλήµπτωρ µου εἶ, δόξα µου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν µου.
Αγγελικές τάξεις Χαγιούτ Χα Κκάντες חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά ذو الجلال و الإكرام
Εκπληρώνει τις προσδοκίες των προσευχομένων.2. Γιελιέλ יליאל
Ψαλμός 22:20
וְאַתָּה יְהוָה, אַל-תִּרְחָק;    אֱיָלוּתִי, לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה
σὺ δέ, κύριε, μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου, εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες. 
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες  
חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ
שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά ذو الجلال و الإكرام
Εκπληρώνει τις προσδοκίες των προσευχομένων.
Μαζί με τον προηγούμενο, κυβερνούν τις πρώτες ακτίνες του Ήλιου και προσφέρουν δύναμη στους κουρασμένους.3. Σιταέλ סיטאל
Ο Σιταέλ προσφέρει προφύλαξη, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, βεβαιότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση.
Ψαλμός  91:2
אֹמַר--לַיהוָה, מַחְסִי וּמְצוּדָתִי;    אֱלֹהַי, אֶבְטַח-בּוֹ.
ἐρεῖ τῷ κυρίῳ Ἀντιλήμπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ θεός μου, ἐλπιῶ ἐπ᾽ αὐτόν
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες  חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά المتين


4. Ελεμιάχ ή Αουλεμιάχ עלמיה
Ψαλμός  6:5
שׁוּבָה יְהוָה, חַלְּצָה נַפְשִׁי; הוֹשִׁיעֵנִי, לְמַעַן חַסְדֶּךָ
V’nafshí, nivhaláh m’od; v’attáh ’Adonáy, ‘ad-matáy.
ἐπίστρεψον, κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου. 
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες  חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά الباطن
Μαζί με τον προηγούμενο άγγελο, είναι οι άγγελοι του Δέντρου της Ζωής. Είναι της αγάπης, του φωτός και της φωτιάς.


5 Μαχασιάχ מהשיה

Ψαλμός  34:5

דָּרַשְׁתִּי אֶת-יְהוָה וְעָנָנִי;    וּמִכָּל-מְגוּרוֹתַי הִצִּילָנִי.
 dā·raš·tî  ’e-  Yah·weh  wə·‘ā·nā·nî;  ū·mik·kāl-  mə·ū·rō·w·ay,  hi·î·lā·nî.
ἐξεζήτησα τὸν κύριον, καὶ ἐπήκουσέν μου καὶ ἐκ πασῶν τῶν παροικιῶν μου ἐρρύσατό με. 
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες
חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά السلام الفتاح
Ασκεί εξουσία στην αγάπη, την τέχνη, τις επιστήμες και στην τύχη
 


6 Λεχαχέλ  ללהאל
Ψαλμός  9:12
זַמְּרוּ--לַיהוָה, יֹשֵׁב צִיּוֹן;    הַגִּידוּ בָעַמִּים, עֲלִילוֹתָיו.    
 zam·mə·rū,  Yah·weh  yō·šê  î·yō·wn;  hag·gî·ū  ā·‘am·mîm,  ‘ă·lî·lō·w·āw. 
ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες
חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά الحميد
Είναι ο άγγελος της καρτερικότητας και της υπομονής, ειδικά της υπομονής που απαιτείται για την ανακάλυψη των μυστικών της φύσης.


7. Ακαιάχ אכאיה
Ψαλμός  103:8
רַחוּם וְחַנּוּן יְהוָה;    אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב-חָסֶד.
ra·ūm  wə·an·nūn  Yah·weh;  ’e·re  ’ap·pa·yim  wə·ra-  ā·se.
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες
חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά الصبور
Προσφέρει ασφάλεια από τα προβλήματα και διοικεί τη γεωργία.8. Κεχετέλ כהתאל
Ψαλμός  95:6
בֹּאוּ, נִשְׁתַּחֲוֶה וְנִכְרָעָה;    נִבְרְכָה, לִפְנֵי-יְהוָה עֹשֵׂנוּ.
  bō·’ū  niš·ta·ă·weh  wə·ni·rā·‘āh;  ni·rə·āh,  lip̄·nê-  Yah·weh  ‘ō·śê·nū. 
Αγγελικές τάξεις  Χαγιούτ Χα Κκάντες
חיות ה קדש
Αρχάγγελος Μιτατρόν
מטטרון
Τάγμα αγγέλων: Σεραφείμ שְׂרָפִים
Όνομα Θεού αραβικά العزيز العظيم
Προσφέρει ασφάλεια από τα προβλήματα και διοικεί τη γεωργία.


Αυτή η ομάδα Αγγέλων ανήκει στο Τάγμα Αγγέλων Χαγιούτ Χα Κκάντες חיות ה קדש  Είναι το υπέρτατο τάγμα των αγγέλων που σχετίζεται άμεσα με το απόλυτο άπειρο. Είναι γνωστοί ως οι Ζώσες Οντότητες και οδηγούνται από τον Αρχάγγελο Μέτατρον מטטרון βασιλιάς όλων των Αγγέλων που ήταν ο Ενώχ. Ο Μέτατρον είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Θεό και την ανθρωπότητα

ΣημΧαΜφόρας Οι 72 Πεντάλφες - שם המפרש Μέρος 1οΣημΧαΜφόρας
Οι 72 Πεντάλφες


Λέγει ο Σολομώντας: « εγώ ο πατέρας σου, Βασιλιάς του Ισραήλ και της Παλμύρας, ερεύνησα και βρήκα την Αγία Τσοκμάχ, τη Σοφία του Αντωνάι. Κι έγινα βασιλιάς των πνευμάτων του Θρόνου και της Γης, Κύριος των κατοίκων του Αέρα και των ζωντανών ψυχών της Θάλασσας, γιατί είχα στην κατοχή μου το Κλειδί των Κρυφών Πυλών του Φωτός. Κατάφερα πολύ σπουδαία έργα με τη χρήση του Σημ-Χαμφόρα και των 32 Ατραπών του Γιετζιράχ.  Αριθμός, βάρος και μέτρο αποφασίζουν τη μορφή των πραγμάτων. Η ουσία είναι Μία και ο Θεός δημιουργεί, διαρκώς. Ευτυχισμένος είναι αυτός που καταλαβαίνει τα γράμματα και τους αριθμούς......
>>τα γράμματα είναι από τους Αριθμούς, οι Αριθμοί από τις Ιδέες, οι Ιδέες από τις Δυνάμεις και οι Δυνάμεις από τους Ελοχίμ. Η σύνθεση των Ελοχίμ δίνει ένα Σχήμα. Το Σχήμα είναι Ένα. Οι Στήλες του είναι δύο, η Δύναμή του Τρία, η Μορφή του Τέσσερα, η Αντανάκλασή του δίνει οκτώ, το οποίο πολλαπλασιασμένο επί τρία δίνει τους 24 Θρόνους της Σοφίας.
>>Σε κάθε Θρόνο υπάρχει ένα Στέμμα με τρεις Ακτίνες, κάθε Ακτίνα γράφει ένα όνομα, κάθε όνομα είναι μία Απόλυτη Ιδέα.
>>Υπάρχουν 72 ονόματα στα 24 Στέμματα του Σχήματος. Να γράψεις αυτά τα ονόματα  σε 36 φυλακτά, δύο σε κάθε φυλακτό, ένα σε κάθε πλευρά του. Να μοιράσεις αυτά τα φυλακτά σε τέσσερις σειρές, 9 σε κάθε μία, σύμφωνα με τα γράμματα του Σχήματος.
>>Στην πρώτη σειρά να γράψεις το Ιόντ י που συμβολίζεται με την Ανθούσα Ράβδο του Ααρών. Στη δεύτερη να γράψεις το Χε ה που συμβολίζεται με την Κούπα του Ιωσήφ. Στην τρίτη σειρά να γράψεις το Βαυ ו που συμβολίζεται με το σπαθί του Δαυίδ, του Πατέρα μου. Στην τέταρτη σειρά να γράψεις το τελικό Χε ה που συμβολίζεται με το σίκλο (το χρυσό εβραϊκό νόμισμα).
>>Αυτά τα 36 φυλακτά θα είναι μία Βίβλος που θα περιέχει όλα τα μυστικά της Φύσης  και με διαφορετικούς συνδυασμούς της, θα μπορείς να κάνεις τα τζιν, τα πνεύματα και τους Αγγέλους να σου μιλούν....»

Οι ουράνιες δυνάμεις είναι εννέα τάγματα: Χερουβίμ, Σεραφίμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Δυνάμεις, Εξουσίαι, Αρχαί, Αρχάγγελοι, Άγγελοι.


Τάξεις:
Χαγιούτ Χα Κκάντες חיות ה קדש  Είναι το υπέρτατο τάγμα των αγγέλων που σχετίζεται άμεσα με το απόλυτο άπειρο. Είναι γνωστοί ως τα Ζώσες Οντότητες και οδηγούνται από τον Αρχάγγελο Μέτατρον מטטרון βασιλιάς όλων των Αγγέλων που ήταν ο Ενώχ. Ο Μέτατρον είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο Θεό και την ανθρωπότητα. 

Αούφανιμ  אופניםΕίναι τάγμα που κυβερνάται από τον Αρχάγγελο Ραζιήλ  ראזיאל, τον Πρίγκιπα της Γνώσης των κρυμμένων πραγμάτων και ο οποίος ονομάζεται ο άγγελος των Μυστηρίων. Είναι γνωστό το βιβλίο του Ραζιήλ που λέγεται ότι περιέχει ένα μυστικό κωδικοποιημένο κλειδί για τα μυστήρια του Σύμπαντος, άγνωστα ακόμα και σε άλλους Αγγέλους.

Αραλίμ אראלים  אראלים  είναι τάγμα Αγγέλων ισχυρών και δυνατών.
Είναι φτιαγμένα από λευκό φωτιά. Συνδέονται με τον Κρόνο και τη θηλυκή αρχή. Τους κυβερνά ο Αρχάγγελος Τζαφκκιιήλ צפקיאל, τον πρίγκιπα της πνευματικής σύγκρουσης ενάντια στο κακό.

Χασμαλίμ הסמלים Οι φωτεινές αγγελικές οντότητες. Σχετίζονται με την Δικαιοσύνη και συνδέονται με το Δία. Οδηγούνται από τον Αρχάγγελο Τζατκκιήλ צדקיאל , τον πρίγκιπα του ελέους και της ευεργεσίας που φυλάει τις πύλες του Ανατολικού Άνεμου.

Σεραφείμ שְׂרָפִים Είναι οι Πυριφλεγείς Άγγελοι, οι Εκδικητές Άγγελοι της καταστροφής. Οδηγούνται από τον Άρη και διοικούνται από τον Αρχάγγελο Μικαήλ כאמל, που είναι ο Πρίγκηπας της Δύναμης και του Κουράγιου και φέρει την πύρινη ρομφαία.

Μαλακίμ מלאכים Επίσης καλούνται Σανάνιμ שנאנימ. Οδηγούνται από τον Ήλιο και διοικούνται από τον Ραφαέλ רפאל με τον αντικαταστάτη του, Μικαήλ מיכאל. Είναι Άγγελοι που διευθετούν τους κύκλους των ουρανίων σωμάτων και τα θαύματα που παραβιάζουν τους νόμους της Φύσης. Δίνουν γενναιότητα και αρετή στους Αγίους. Ο Ραφαέλ είναι ο Πρίγκιπας της Θεραπείας.

Ελοχίμ אלהים Είναι τα πάνθεον όλων των Θεών, γνωστοί στους Χορούς. σαν Εξουσίες. Οδηγούνται από την Αφροδίτη και προεδρεύει σε αυτούς ο Αρχάγγελος Ραφαέλ רפאל και για τους χριστιανούς ο Αρχάγγελος  Χανιέιλ חַנִּיאֵל που είναι ο Πρίγκιπας της αγάπης και της αρμονίας.

Μπένι Ελοχίμ בני אלהים Είναι οι Υιοί των Θεών, επίσης γνωστοί στους Χορούς, σαν Αρχάγγελοι.  Οδηγούνται από τον Ερμή και προεδρεύει σε αυτούς ο Αριέλ אוריאל και για τους χριστιανούς ο Καμαήλ כאמל. Ο τομέας τους είναι η τέχνη και η γνώση.

Κερουμπίμ כרובים Είναι Φύλακες Άγγελοι της ανθρωπότητας. Οδηγούνται από τη Σελήνη και προεδρεύει σε αυτούς ο Αρχάγγελος Γκαμπριήλ גבריאל, ο πλέον αγαπημένος από όλους τους Αγγέλους. Είναι αυτός που εμφανίστηκε στην Παναγία με τον Ευαγγελισμό και υπαγόρευσε το Κοράνι στον Μουχάμεντ.

Ισίιμ אישיים. Είναι η χαμηλότερη τάξη των Αγγέλων που βοηθούν άμεσα όλη την ανθρωπότητα. Συχνά έχουν το όνομα «Ευλογημένες Ψυχές» και προέρχονται από τους εν ζωή Αγίους και Προφήτες. Σχετίζονται με το Μαλκούτ מלכות - Βασίλειο της Γης και τις κοσμικές υποθέσεις.. Ο Αρχάγγελος που προεδρεύει σε αυτούς είναι ο Σαν’ντάλφον סנדלפון ο όμοιος του Μέτατρον.
 

Τα ονόματα με τόνους